Safe spaces for bright futures

About Us

Our Mission:

The Haiti Adolescent Girls Network is dedicated to the empowerment, safety, health, and well-being of girls in Haiti.

Our Vision:

The Haiti Adolescent Girls Network envisions a world where adolescent girls are free of violence, discrimination, and ill health; a world where girls feel supported, heard, and safe; a world where girls have the opportunity to reach their full potential.

 

Misyon nou:

Rezo Aksyon Pou Fi Ayisyen a dedye a sante otonòm, sekirite, ak byennèt ti fi an Ayiti.

Vizyon nou:

Rezo Aksyon Pou Fi Ayisyen prevwa yon mond kote jèn-fi yo  pap fè fas ak vyolans, diskriminasyon pwoblèm sante, yon mond kote ti fi adolesan santi yo sipòte yo, tande yo epi ki an sekirite, e kote yo gen opòtinite pou yo rive atenn tout potansyèl yyoyo.

 

International Planned Parenthood Federation/Western Hemisphere Region is the fiduciary administrator for the Haiti Adolescent Girls Network. All funds donated through this website will be used only for the Haiti Adolescent Girls Network.